Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
SuperBezpieczneTM zakupy
SuperFair.Shop badge

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest udzielenie Ci informacji w jaki sposób PASSAN przetwarza (czyli np. pozyskuje, wprowadza do systemu, przechowuje, wykorzystuje, udostępnia) Twoje dane osobowe, w jakim celu to robimy oraz jakie w związku z tym masz prawa, których realizację zapewniamy - niezależnie od kanału lub środka (online lub osobiście) używanego do interakcji z nami.
W niniejszej Polityce Prywatności pozostawiamy na stałe do Twojej dyspozycji wszystkie informacje, z którymi możesz się zapoznać w dowolnej chwili.
Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Systematyzując te informacje, na początek poinformujmy Cię, kto decyduje o tym jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe oraz kto odpowiada za przetwarzanie Twoich danych osobowych.
Jest to Administrator Twoich danych osobowych, czyli my - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe "PASSAN" Spółka Jawna Andrzej Wojciechowski z siedzibą: 09-540 Sanniki, ul. Wschodnia 3, Polska, NIP: 7740015864, REGON: 610039889, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie Wydział XIV Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000026203.
Możesz się z nami skontaktować listownie na podany wyżej adres, wysyłając e-mail na adres: handlowy@passan.com.pl lub telefonicznie, pod numerem: 0048 24 2776200.
W przypadku wyrażenia przez Ciebie dodatkowej zgody, administratorami danych uzyskanych na podstawie Twojej aktywności w Internecie z wykorzystaniem technologii takich jak cookies mogą być również nasi partnerzy (wymienieni Polityce Plików Cookies - poniżej).

Jeśli masz jakieś pytania lub wnioski w związku z ochroną Twoich danych osobowych lepiej będzie, jeśli od razu skontaktujesz się z powołanym przez nas, w celu jak najpełniejszej ochrony Twoich danych osobowych, Inspektorem Ochrony Danych.
Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Rafał Wojciechowski, z którym możesz skontaktować się listownie pod podanym wyżej adresem, wysyłając e-mail na adres: iod@passan.com.pl lub telefonicznie pod numerem: 0048 724 117 530.

W tym miejscu informujemy Cię, jak pozyskaliśmy Twoje dane osobowe.

Twoje dane osobowe pozyskujemy od Ciebie. Podajesz nam swoje dane:
- podczas rejestracji w Serwisie prowadzonym pod adresem: www.passan.com.pl (dalej Serwis),
- podczas składania zamówienia w Serwisie,
- podczas składania zamówienia w innej formie (np. osobiście, telefonicznie, e-mailem),
- składając zapytanie za pośrednictwem Serwisu,
- składając zapytanie w innej formie (np. osobiście, telefonicznie, e-mailem),
- zapisując się na Newsletter w Serwisie.

W tym miejscu wyjaśniamy w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe.
Możliwe cele przetwarzania danych osobowych to w szczególności:
1. ZAŁOŻENIE I UTRZYMYWANIE KONTA W SERWISIE
Jeśli zarejestrowałeś konto w Serwisie, a także jeśli złożyłeś zamówienie dane osobowe przetwarzamy z uwagi na konieczność wykonania umowy sprzedaży lub konieczność podjęcia na Twoje żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz z uwagi na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych PASSAN rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
Jeśli złożyłeś zapytanie z wykorzystaniem zarejestrowanego konta dane osobowe przetwarzamy z uwagi na konieczność wykonania umowy sprzedaży lub konieczność podjęcia na Twoje żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
W każdej chwili możesz usunąć konto w Serwisie, ale pamiętaj, że korzystanie z Konta daje Ci wiele korzyści: możesz składać zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, masz dostęp do historii zakupów, możesz zarządzać swoimi zgodami w Serwisie)
2. ZAWARCIE I REALIZACJA UMOWY SPRZEDAŻY (W TYM OBSŁUGA REKLAMACJI I ODSTĄPIEŃ)
Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu: zawarcia umowy, potwierdzenia zamówienia, wykonania umowy, w tym zwłaszcza: wysłania / wydania towarów, wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w sprawie realizacji zamówienia, przyjmowania, rozpatrywania i realizacji reklamacji lub prawa odstąpienia, ewentualnego dochodzenia należności lub obrony przed roszczeniami.
Dane przetwarzamy z uwagi na konieczność wykonania umowy sprzedaży lub konieczność podjęcia na Twoje żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. gdy na bazie przepisów podatkowych lub rachunkowych PASSAN rozlicza zawarte umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), a także w celu ewentualnego dochodzenia należności lub obrony przed roszczeniami- z uwagi na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.
3. PRZESYŁANIE NEWSLETTERA
Dane przetwarzamy na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W każdej chwili możesz cofnąć zgodę.
Dane przetwarzamy w celu prezentowania ofert lub promocji dotyczących oferowanych przez nas produktów.
4. UDZIELANIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA (W TYM RÓWNIEŻ INFORMACJI O DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW)
Dane przetwarzamy z uwagi na konieczność wykonania umowy sprzedaży lub konieczność podjęcia na Twoje żądanie działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
5. CELE ARCHIWALNE
Przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
6. CELE STATYSTYCZNE
Co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – naszym prawnie uzasadnionym celem jest posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań, co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej działalności gospodarczej.

Dane osobowe możemy przetwarzać również z uwagi na niezbędność do innych niż wymienione powyżej celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, w szczególności do prowadzenia z Tobą korespondencji lub analiz rynkowych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Jakie Twoje dane osobowe przetwarzamy?
1. DANE OSOBOWE PODANE W FORMULARZU PRZY REJESTRACJI KONTA
Podczas rejestracji konta w Serwisie podajesz: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, login, hasło (nie znamy go, nie mamy do niego dostępu, umożliwia logowanie się do Serwisu), a jeśli jesteś przedsiębiorcą także nazwę firmy i numer identyfikacji podatkowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu rejestracji konta w serwisie.
Podczas rejestracji w Serwisie możesz podać dodatkowy adres dostawy. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wysłania zamówionych towarów na dedykowany w tym celu adres.
2. DANE OSOBOWE PODANE PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA
Podczas składania zamówienia podajesz nam: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, a jeśli jesteś przedsiębiorcą także nazwę firmy i numer identyfikacji podatkowej. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy.
Podczas składania zamówienia możesz podać dodatkowy adres dostawy. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wysłania zamówionych towarów na dedykowany w tym celu adres.
3. DANE OSOBOWE PODANE W CELU KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA
Podczas rejestracji na Newsletter podajesz nam adres e-mail lub numer telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zapisania się na Newsletter.
3. DANE OSOBOWE PODANE PRZY SKŁADANIU ZAPYTANIA – szczegółowo oznaczone powyżej,
Powinieneś nam podać co najmniej adres e-mail lub numer telefonu bądź adres pocztowy (w zależności od preferowanej formy odpowiedzi). Składając zapytanie za pośrednictwem Serwisu niezbędne jest podanie adresu e-mail.
Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie.
4. DANE OSOBOWE PRZEKAZANE PODCZAS SKŁADANIA REKLAMACJI – zakres danych tożsamy, jak w przypadku składania zamówienia;
5. INNE DANE POZYSKANE W OPARCIU O TWOJĄ AKTYWNOŚĆ W INTERNECIE, w tym uzyskane za pośrednictwem Serwisu z wykorzystaniem plików Cookies,
6. INNE DANE POZYSKANE W OPARCIU O TWOJĄ AKTYWNOŚĆ W BIURZE HANDLOWYM PASSAN.

Jak dbamy o Twoje dane osobowe?
Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony Twoich danych osobowych i zapewniamy, że:
- przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób dla Ciebie przejrzysty;
- zbieramy Twoje dane osobowe w prawnie uzasadnionych celach oraz nie przetwarzamy ich w sposób niezgodny z tymi celami;
- przechowujemy Twoje dane osobowe w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których je przetwarzamy;
- przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo.

Czy profilujemy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Profilowanie danych osobowych przez PASSAN polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.
Zwracamy przy tym uwagę, że w Serwisie nie wyświetlamy reklam. Produkty podobne, polecane, nowości, bestsellery wyświetlane są wyłącznie w oparciu o cechy towarów.

Jak długo możemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Większość Twoich podanych nam danych osobowych możemy przetwarzać do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, nie krócej niż 5 lat, ale nie dłużej niż 10 lat.
Twoje dane osobowe pozyskane w celach marketingowych (Newsletter) będziemy przetwarzać w tym celu do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie (rezygnacji z Newsletter).
Twoje dane osobowe pozyskane w celach marketingowych innych niż Newsletter będziemy przetwarzać:
- w przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody – do czasu jej cofnięcia,
- w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu PASSAN – do czasu wniesienia sprzeciwu.


Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe?
Twoje dane przekazujemy tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania przez nas umowy, jest uzasadnione naszym prawnym interesem lub wynika z Twojego wniosku. Nie udostępniamy Twoich danych komercyjnie podmiotom trzecim.

Twoje dane osobowe możemy przekazać :
1. Firmie, z której systemu korzystamy w celu prowadzenia Serwisu,
2.Kurierom, firmom przewozowym, pośrednikom realizującym przesyłki – w celu wysłania Ci zamówionych towarów lub obsłużenia zwrotu,
3. Naszym upoważnionym pracownikom oraz współpracownikom,
4. Firmom, z których usług musimy korzystać przy prowadzeniu działalności, tj. firmie hostingowej, kancelarii prawnej, firmie windykacyjnej, biurom księgowym, dostawcy usług teleinformatycznych, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Serwisie, dostawcom usług doradczych.

Są to odbiorcy danych osobowych. Pamiętaj, że nie przekazujemy tym podmiotom wszystkich Twoich danych, a jedynie te, które są niezbędne do realizacji ich zadań.

Informujemy, że istnieje możliwość, że Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez Odbiorcę z serwerów spoza terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostaną przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nastąpi to wówczas w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia lub decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień zabezpieczeń.

Jakie masz prawa w związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe jako osoby fizycznej?
1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych- gdy zgłosisz do nas wniosek o dostęp udzielimy Ci informacji jakie Twoje dane posiadamy i jak są przetwarzane;
2. Prawo do sprostowania danych osobowych- gdy zauważysz, że Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, na Twój wniosek dokonamy ich sprostowania;
3. Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych- możesz żądać od nas usunięcia Twoich danych, gdy uważasz, że nie są już niezbędne dla celów, do których je zebraliśmy albo konieczność usunięcia Twoich danych wynika z przepisów prawa. Usuniemy Twoje dane także wtedy, gdy dane były przez nas zebrane na podstawie Twojej zgody w przypadku jej cofnięcia albo Twojego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania;
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych- w przypadku Twojego wniosku o sprostowanie albo usunięcie Twoich danych, czy też Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na czas postępowania w sprawie wniosku i sprzeciwu możesz wnieść o ograniczenie ich przetwarzania. Możesz także żądać ograniczenia przez nas przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy nam nie są już potrzebne, ale nie chcesz ich usunięcia, gdyż mogą być ona potrzebne Tobie- do obrony lub dochodzenia roszczeń;
5. Prawo do przenoszenia danych- jeżeli przetwarzamy Twoje dane w sposób automatyczny masz prawo żądania przeniesienia Twoich danych osobowych do innego administratora.

Ponadto informujemy Cię, że masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych- możesz je wykorzystać, gdy nie chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w określonym celu. W takim przypadku dalej będziemy przetwarzali Twoje dane w innych celach, ale już nie dla celu, dla którego zgłosiłeś sprzeciw.
Pamiętaj także, że jeśli do przetwarzania danych potrzebna była nam Twoja zgoda - możesz ją cofnąć - nie będziemy wówczas przetwarzać dalej tych danych, co może jednak wywołać dla Ciebie pewne niedogodności (np. w przypadku usunięcia konta w Serwisie, przy składaniu kolejnego zamówienia konieczne będzie wypełnienie formularzy).

Jak możesz zrealizować swoje prawa?
Opisane wyżej prawa możesz zrealizować kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych w dowolny sposób (listownie, telefonicznie lub mailowo- zgodnie z podanymi na początku Polityki informacjami), jednak zalecamy żebyś skierował wiadomość e-mail na adres: iod@passan.com.pl. Pamiętaj, że przed realizacją Twoich wniosków i żądań albo w przypadku cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych będziemy musieli potwierdzić Twoją tożsamość. Na Twój wniosek odpowiemy bez nieuzasadnionej zwłoki, nie dłużej niż w terminie miesiąca (chyba, że z uwagi na wyjątkowe okoliczności nie będzie to możliwe, ale poinformujemy Cię wówczas o tym). Pamiętaj także, że możemy uznać, że mamy prawo dalej przetwarzać Twoje dane osobowe.
Przysługuje Ci również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez PASSAN skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza Polityka określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowe PASSAN Spółka jawna Andrzej Wojciechowski z siedzibą w Sannikach.

I. Definicje
- Administrator - oznacza Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe PASSAN Spółka jawna Andrzej Wojciechowski z siedzibą w Sannikach (09-540), ul. Wschodnia 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000026203, NIP: 7740015864, Regon: 610039889, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
- Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
- Cookies Własne - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
- Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
- Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą(y) w domenie(ach) www.passan.com.pl.
- Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
- Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
- Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
- Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies Własne
Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
- Konfiguracji serwisu:
i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
ii) rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
iii) zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
iv) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
v) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
- Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie:
i) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
ii) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
iii) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
- Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych:
i) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
ii) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
- Zapamiętania lokalizacji użytkownika:
i) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
Analiz i badań oraz audytu oglądalności
i) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
- Świadczenia usług reklamowych:
i) dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;
- Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu
IV. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies Zewnętrzne:
Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
- Prezentowanie treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
i) www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]
ii) www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
iii) www.wrzuta.pl [administrator cookies: Free4Fresh Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
i) IAI-Shop.com [administrator cookies: IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie]
ii) Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
iii) Gemius Traffic [administrator cookies: Gemius S.A. z siedzibą w Warszawie]
iv) Stat24 [administrator cookies: Redefine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie]
- Prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
i) Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
ii) Sieć reklamowa [administrator cookies: Internetowy Dom Mediowy net S.A z siedzibą w Warszawie]
iii) Sieć reklamowa AdTaily [administrator cookies: AdTaily Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie]
- Zalogowanie do serwisu za pomocą konta w innym serwisie:
i) Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
ii) Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
iii) LinkedIn [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
iV) Paypal [administrato cookies: PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu lub PayPal Inc. z siedzibą w USA]
- Wykorzystanie funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
i) twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
ii) plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
iii) Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii]
iv) nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
v) LinkedIn.com [administrator cookies: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w Irlandii]
vi) chce.to [administrator cookies: chce.to sp. z o.o. z siedzibą w gdańsku]
vii) Pinterest [administrator cookies: Pinterest, Inc. z siedzibą w USA]
- Prezentowanie opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
i) opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]
ii) ceneo.pl [administrator cookies: Grupa Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu]
- Wykorzystanie funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
i) skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]
V. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
Standardowo przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików Cookies na urządzeniu końcowym.
Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
VI. Polityka prywatności a Cookies
Gdy Użytkownik korzysta z Serwisu stosujemy pliki Cookies, które umożliwiają identyfikację przeglądarki lub Urządzenia. Pliki Cookies zbierają różne informacje, ale co do zasady nie stanowią danych osobowych. Pewne informacje mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą. Cały serwis szyfrowany jest certyfikatem SSL, zaś z operatorem Serwisu, czyli IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie zawarta została umowa o powierzenie przetwarzania danych, mocą której operator zobowiązał się do zapewnienia bezpieczeństwa przechowywanych danych.
VII. Profilowanie
W oparciu o pliki Cookies możliwe jest zapoznawanie się z preferencjami Użytkowników – przykładowo poprzez analizę odwiedzalności Serwisu lub oglądanych produktów. Analiza zachowania Użytkowników daje możliwość zrozumienia oczekiwań Użytkowników oraz dostosowania się do ich potrzeb. Dzięki tej technologii można prezentować Użytkownikom reklamy dopasowane do ich potrzeb oraz wyświetlać przeznaczone dla konkretnego Użytkownika oferty niedostępne dla innych osób. 
VIII. Retargeting
Z wykorzystaniem plików Cookies możemy stosować technologię dającą nam możliwość na dotarcie z reklamą do Użytkowników, którzy wcześniej odwiedzili Serwis, na innych stronach internetowych.
Wyjaśniamy, że platforma, na której pracuje serwis umożliwia nam stosowanie mechanizmu retargetingu, w praktyce jednak nie wykorzystujemy tej funkcji.
IX. Oprogramowanie Serwisu wykorzystuje zazwyczaj następujące Cookies:
"client" i "_IAI_AC" - są to cookie stałe z identyfikatorami sesji z czasem życia odpowiednio 1 dzień i 7 dni.
"page_counter" - licznik ilości obejrzanych podstron, który może być używany przez klienta do wbudowanych i własnych skryptów JavaScript wykonujących określone akcje (np. ograniczenie ilości wyświetlonych na raz reklam) z czasem życia 1 dzień.
"affiliate" - login klienta (partnera sklepu), który w ramach programu partnerskiego skierował użytkownika do sklepu i ustawiane tylko w takim przypadku z czasem życia 90 dni.

 

pixel