PRZERWA ŚWIĄTECZNA: Sklep będzie nieczynny w dniach 30 i 31 MAJA 2024.
Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Odstąpienie od umowy

1. Konsument ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Okres na odstąpienie od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w fizyczne posiadanie Towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w fizyczne posiadanie Towarów.
3. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Stosowne oświadczenie powinno być przesłane na adres: PPH PASSAN Sp. J. Andrzej Wojciechowski ul. Wschodnia 3, 09-540 Sanniki, Polska lub handlowy@passan.com.pl
4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy (dostępnego w zakładce Regulamin sklepu internetowego www.passan.com.pl), jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa do odstąpienia od Umowy przed upływem Ustawowego terminu odstąpienia od Umowy.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy standardowy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), bez zbędnej zwłoki, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o decyzji o wykonaniu prawa do odstąpienia od Umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w początkowej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie (np. zwrot płatności na wskazany rachunek bankowy, co powinno mieć swe odzwierciedlenie w treści oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy). W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
7. W przypadku odstąpienia od Umowy Konsument powinien odesłać Towary w terminie 14 dni od chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na adres: PPH PASSAN Sp. j. Andrzej Wojciechowski, 09-540 Sanniki, ul. Wschodnia 3, Polska. W tym terminie Konsument może również dostarczyć osobiście Towary do siedziby lub biura sprzedaży Sprzedawcę. Niezachowanie 14-dniowego terminu powoduje wygaśnięcie uprawnień Konsumenta do odstąpienia od Umowy.
8. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów.
9. Konsument odpowiada za jakiekolwiek zmniejszenie wartości Towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania Towarów.
10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem kwot otrzymanych od Konsumenta do czasu otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi najwcześniej.
11. Sprzedawca nie odbiera przesyłek płatnych "za pobraniem".
12. Możliwość zwrotu Towarów nie dotyczy Towarów przygotowywanych na specjalne na zamówienie Konsumenta.

 

…………………………, dnia ……………….

(miejscowość, data)
…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..

…………………………………..
(imię, nazwisko, adres Konsumenta)
PPH PASSAN Sp.j. Andrzej Wojciechowski
ul. Wschodnia 3
09-540 Sanniki
POLSKA
handlowy@passan.com.pl
fax. +48 24 2776 200

OŚWIADCZENIE KONSUMENTA
W PRZEDMIOCIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy sprzedaży następujących towarów:
- ……………………………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………………………..

Data zamówienia: …………………………………………………………………..

Data odbioru:………………………………………………………………………….

Numer zamówienia :……………………………………………

Numer dokumentu sprzedaży (opcjonalny):……………………………

Zwrotu kwot uiszczonych za powyższe Towary proszę dokonać na rachunek bankowy nr

(opcjonalne)……………………………………………………………………………………………………………………………


…………………………………………………..
(podpis Konsumenta – niewymagany w razie przesyłania oświadczenia przez email)

pixel